check​ 35 års erfaring i branchen

check Grundig BYGGErådgivning

check få et uforpligtende møde

Facade, tag og tagetage - Referencer

Her kan du læser mere om hvilke byggerådgivnings opgaver vi har været med til, bl.a. tagetage, fugtsikring og Istandsættelse af facader. Hvis du har spørgsmål så ring på tlf: +(45) 3536 4500 eller i vores kontaktformular her.

A/B Akselsind

Udskiftning af tagbeklædning. Istandsættelse af facader. Renovering af kloakanlæg. Fugtisolering af fundament. Gavlisolering

Allegade 24A-B

Udskiftning af tag og istandsættelse af facader. Efterisolering af gavl.

Renovering af kloak, etablering af dræn samt fugtsikring af kælder.

Opsætning af altaner.

Amagerbrogade 48-50

Istandsættelse af kælder og facader. Filtsning af facader. Udskiftning af vinduer.


A/B Amerikavej 4-6

Istandsættelse af facader mod gård og gade. Istandsættelse af vinduer. Fugtsikring af kælder. Udskiftning af kloak


Badstuestræde 18 A-F

Etablering af fælles tagterrasse. Etablering af elevator. Etablering af ny trappe. Etablering af nye beboelseslejligheder herunder nye tekniske installationer


Bakkegårds Allé 14-16

Udskiftning af tagbeklædning. Udskiftning af tagrender og nedløb. Div. zinkarbejder på tag. Renovering af skorstene. Istandsættelse af murværk på gård- og gadeside, samt gavle. Afrensning af gavle og gadefacade. Overfladebehandling af gavle og gadefacade. Udskiftning af skifersålbænke på gårdfacade. Fugtsikring af kælderydervægge


A/B Breidablik

Udskiftning af tag. Udskiftning af vinduer og udvendige døre. Udvendig isolering af samtlige facader. Omfangsdræn, rep. af kloak og lodret fugtsikring under jord. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Udskiftning af varmeanlæg. Etablering af mekanisk udsugning fra baderum


A/B Classensgade 47-49

Etablering af fælles tagterrasse. Etablering af køkkenventilation.


E/F Falkoner Alle 44-46 og Skt. Nikolaj Vej 2

Bygningsrenovering. Udskiftning af tagbeklædning.

Falkoner Alle 104-106

​Udskiftning af tag, udvidelse af eksisterende tagbolig. Facadeistandsættelse mod gaden og facadeisolering mod gården. Udskiftning af vinduer og døre. Fugtsikring af kælder og etablering af dræn. Nye badeværelser i enkelte lejligheder.

Fredericiagade 78 m.fl.

Udskiftning af tag og vinduer samt reparation af facader til gård og gade. Fugtsikring af kælder på gårdsiden, samt gårdrenovering.

Frederik VI Allé 1-3

Fire karnap tårne er renoveret, udsmykninger er renoveret, eller der er opsat nye. Karnap altanerne er blevet totalrenoveret, med nye brystninger og eksisterende stålværn renoveret.


Frederiksberg Allé 68A

Ændring af indretning af lejligheden. Etablering af to stk. badeværelser. Etablering af kvistaltan. Etablering af tagterrasse.


A/B Fryd

Isolering af gavl samt fugtsikring


E/F Gl. Kalkbrænderivej 23-25
Facadeistandsættelse mod gade. Udskiftning af trappevinduer. Maling af underfacade og gesimsbånd.


Gl. Kongevej 25

Etablering af fællesaltaner med elevatorer i gavlen. Etablering af fællesterrasse på københavnertag.

Godthåbsvej 11A-C og 13 A-C

Hele underfacaden mod Godthåbsvej 11 og 13 er blevet renoveret. Alle vinduespartier mod erhverv er blevet udskiftet, underfacaden er afrenset, pudset og malerbehandlet. 


A/B Godthåbsvej 32A-B

Istandsættelse af facader. Udskiftning af tag mod gaden. Istandsættelse af vinduer. Udskiftning af enkelte butiksvinduer.


A/B Godthåbsvej 64 A-D

Total omfugning af gade- og gårdfacade. Udskiftning af vinduer udvendige hovedtrappedøre. Fugtsikring af fundament. Renovering af kloaksystem.

E/F Grønnehavegaard

Udskiftning af tag, udvidelse af tagboliger inkl. nye kvistaltaner, udskiftning af brugsvandsrør og varmerør på tagetage og spidsloft.


A/F Hjerter dame

Total omfugning af gade- og gårdfacade. Udskiftning af vinduer udvendige hovedtrappedøre. Fugtsikring af fundament. Renovering af kloaksystem.


A/B Horsensgade 3-5

Renovering af gård- og gadefacade. Omlægning af tlf.kabler. Istandsættelse af port og hovedtrappe døre. Etablering af nye lyskasser.

E/F H. Schneeklothsvej 3-13

Udskiftning af tagbeklædning. Etablering af 12 kvistaltaner mod gård og istandsættelse af kviste mod gade. Istandsættelse af facader og maling af vinduerne.

Ingerslevsgade 142, 4. tv

Udvidelse af 4. sals lejlighed, hvor loft og spidsloft inddrages.


A/B Istedgade 14 og Helgolandsgade 13

Udskiftning af tagbeklædning. Istandsættelse af fader. Udskiftning af varmeanlæg. Udskiftning af afløbsinstallationer. Udskiftning af brugsvandsinstallationer. Renovering af kloakanlæg.


A/B J. Bitsch Minde

Istandsættelse af gårdfacade. Udskiftning af faldstammer. Delvis udskiftning af brugsvandsrør.


A/B JOJO

Andelsboligforeningen A/B JOJO der råder over 510 boliger, fordelt på 4 karréer, ønsker I forbindelse med en tagudskiftning at udvide 4.sals lejlighederne med tagetage.
Ikke alle 4.sals lejligheder har på nuværende tidspunkt interesse i at udvide, dog forberedes hele tagetagen til senere inddragelse i boligarealet.


A/B Karins Minde

Udskiftning af tag mod gade. Istandsættelse af gadefacade. Udskiftning af vinduer. Fugtsikring af fundament

A/B Kastanjegården

Istandsættelse af underfacade.


A/B Kilevej 3

Tagudskiftning og facadeistandsættelse. Etablering af badeværelser, både i nedlagt køkkentrappe samt i gl. toiletrum.

Nye brugsvandsinstallationer. Nyt centralvarmeanlæg. Fjernvarmecentral. Nye afløbsinstallationer. Nyt ventilationsanlæg.


Lincoln

Etablering af 7 selvstændige taglejligheder samt 5 udvidelser fra underliggende lejligheder. Tagudskiftning.

A/B Mariendalshus

Udskiftning af eksisterende vinduer samt altandøre.

Mathildevej 12-16

Tagudskiftning.


Martensens Alle 4, 4A og 6

Ejendommen har fået lagt nyt tag med natur skiffer, fugning af facader, reparationer af skorstene og brandkamme derudover er samtlige
vinduer blevet skiftet.

Mynstersvej 12

Renovering af facade, istandsættelse af eksisterende vinduer og døre samt delvis udskiftning af vinduer.


E/F Mølleåparken

Facadernovering af boligbebyggelse i 2 og 3 etager.

Nielshus

Etablering af 4 nye tagboliger i eksisterende tagetage, inkl. tagudskiftning. Dertil også elevator i tidligere bitrappe til nr. 23, med adgang til øvrige etager, samt udvidelse af varmecentral for vand og varme til tagetagerne.


A/B Ny Fanø

Udskiftning af tagbeklædning og istandsættelse af bitrapper.


E/F Peder Lykkesvej 48 m.fl.

Istandsættelse af eksisterende altaner.

Rentemestergården

Taget er tidligere blevet skiftet og tagkonstruktionen blevet forstærket, efterfølgende er der etableret 5 tagboliger på ejendommen, under både sadel og københavner tag og hovedtrapper er forlænget til tagetagen.

A/B Sagasvej 12-16

Udskiftning af vinduer samt istandsættelse af facader.

A/B Skt. Knudsvej 15-17

Istandsættelse af eksisterende kviste og facader. Maling af vinduerne.


A/B Sindshvilevej 3-3A og 5-5A

Istandsættelse af gadefacade. Renovering af kloaksystem. Fugtsikring af fundament, samt omfangsdræn.


A/B Sindshvilevej 6

Fugtsikring. Facaderenovering. Istandsættelse af vinduer


A/B Sindshvilevej 9-9A

Istandsættelse af gade- og gårdfacade. Istandsættelse af hovedtrappe. Fugtsikring af fundament. Renovering af kloaksystem inkl. omfangsdræn. Etablering af franske altaner. Udskiftning af vinduer


A/B Solgården

Udskiftning af tag mod gård og gade. Isolering af tagkonstruktion. Istandsættelse af facader. Istandsættelse af vinduer. Gavlisolering
Fugtsikring af kælder. Etablering af omfangsdræn

E/F Strandvejsgaarden

Der indrettes 16 nye tagboliger. I den forbindelse udskiftes eksisterende tagbeklædning. Gavle isoleres. Trappevinduer udskiftes. Faldstammer relines.


A/B Tagenshus

Istandsættelse af facader. Fugtsikring inkl. omfangsdræn

Ungarnsgade 35-41 m.fl.

Udskiftning af tag på karreen.


Vendsysselhus

Udskiftning af vinduer mod gård. Udskiftning af zinktag mod gård. Istandsættelse af facader mod gård

E/F Veras Allé 17A-B

Tagudskiftning. Istandsættelse af kviste.

Veras Allé 18

Udskiftning af eksisterende tegltag. Isolering af tagkonstruktion samt eksisterende kviste. Istandsættelse af sydfacaden.

Worsaaesvej 16

Bygherrerådgivning vedrørende: Udskiftning af tag inkl. kviste. Etablering af altaner og franske altaner. Istandsættelse af facader. Udskiftning af køkkenfaldstammer og stigstrenge


A/B Ågade 90-92

Delvis udskiftning af tagbeklædning. Reparation af skorstene og brandkarme. Etablering af ny tagterrasse. Udskiftning af eksisterende PVC vinduer med nye. Raadvad vinduer mod gård og gade. Raadvad vinduerne er udført som kopi af de originale vinduer med forsatsrammer mod gaden for optimal lyddæmpning og koblede rammer mod gården. Nye sålbænke mod gården. Istandsættelse af facader. Reparation af ornamenter. Maling af ornamenter, gesimsbånd og underfacade.​

Østervoldgade 14

Udskiftning af tag.

Istandsættelse af gadefacade med profilerede fuger.

Udskiftning af faldstammer og brugsvandsinstallationer.

VI FLYTTER!

Hen over julen flytter Falkon A/S til:

C.F. Richs Vej 107 4. sal

2000 Frederiksberg​

Kontakt FALKON A/S rådgivende ingeniører​

Få et UFORPLIGTENDE MØDE

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Hvad er rådgiverens rolle i en byggesag?

​FALKON A/S har, sammen med resten af holdet på Ryesgade 30 vundet prisen for bedste renovering 2013. 

• Bygherre: Drostfonden

• Bygherrerådg.: Arup & Hvidt

​• Arkitekter: Rönby.dk/Krydsrum

​• Ingeniører: FALKON A/S og Ekolab

• Særlig rådgivning: COWI/DTU

• Entreprenør: Juul & Nielsen og Smock

Anbefalet af:​

Falkon A/S Rådgivende Ingeniører - C. F. Richs Vej 107 4.sal - 2000 Frederiksberg - Telefon: 35 36 45 00 - E-mail: falkon@falkon.dk - CVR: 25244826​